Nieuwe website en nieuw LogoIn 2018 is de website van de Vereniging Akropolis Amsterdam gekaapt. Minnelijke pogingen tot overleg zijn op niets uitgelopen. 

Verklaring bestuur Akropolis inzake de oude website

De vereniging Akropolis in Amsterdam wordt in haar functioneren ernstig gehinderd doordat haar website door ex bestuursleden is gekaapt.

Op deze website staat onjuiste informatie die een onjuist beeld van de vereniging geeft aan bezoekers. Daarnaast wordt deze website niet bijgehouden en is derhalve niet meer actueel

Geel Gemarkeerde Teksten oude website

Vermeld wordt op de oude website dat enerzijds de vereniging de hosting voor 2017 niet heeft betaald en anderzijds dat de vereniging een tijdelijk bestuur schijnt te hebben, hetgeen door de opstellers van dit stuk als onrechtmatig wordt beschouwd. Ook wordt verwezen naar en onderzoek door de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dat nog plaats zou moeten vinden in 2018.

Het onderzoek dat door de KvK heeft plaatsgevonden geeft aan dat de genoemde de onrechtmatige bestuurswisseling is onderzocht middels een hoorzitting en wederhoor. Het bezwaar zoals ingebracht door een aantal leden is ongegrond. Tegen deze uitspraak was een eventueel beroep mogelijk tot medio september 2018. Tegen de uitspraak is geen beroep aangetekend, derhalve is het bezwaar onjuist.

Geen vertegenwoordiging van de VAA meer

De website wordt al gedurende geruime tijd niet namens het wettige bestuur van de vereniging beheerd, maar naar wij aannemen door een voormalige bestuurslid. De vereniging ondervindt hier ernstige schade van zoals hierboven ook vermeld. Meerdere pogingen tot contact met de voormalige bestuurder (P.van Kleef) zijn onbeantwoord gebleven, cq mislukt. 

Voor diegenen die deze informatie wensen in te zien kunnen wij relevante stukken ter inzage verstrekken.

Nieuwe website en nieuw logo

Het bestuur  is verheugd om te kunnen mededelen dat er momenteel een nieuwe website is opgestart. Het was tevens een aanleiding een groot deel van de oude informatie te verwijderen en een meer actuele stand van zaken weer te geven.

Ook was het aanleiding om een nieuw logo voor Akropolis te bedenken om ons te onderscheiden van de oude website. Met de kleuren van het logo wordt aangesloten op het klerenpalet van de website van de Akropolis