Akropolistoren Zeeburger EilandDe Akropolistoren en de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren (CVBA)

De doelstelling van VAA heeft in 2016-2017 gestalte gekregen in een concreet project, de Akropolistoren op het Zeeburgereiland met 86 woningen en een gemeenschappelijke ruimte. In de toren is iedere bewoner ‘baas in eigen huis’, vormen de bewoners een woongemeenschap en zijn er gemeenschappelijke doelstellingen, zoals een ‘goed nabuurschap’ en met elkaar activiteiten willen ontplooien.

Bij aanvang is in 2017 op initiatief van Vereniging Akropolis Amsterdam en de beoogde bewoners een coöperatieve vereniging (CVBA) opgericht met aspecten van een wooncoöperatie, een zgn. beheercoöperatie. In deze coöperatie hebben bewoners een grote mate van zeggenschap over het beheer, dagelijks onderhoud en verhuur van het woongebouw. De ledenraad bestaat uit 14 leden, is de spreekbuis van de bewoners en wordt via loting samengesteld, per etage wordt periodiek één bewoner ingeloot. De ledenraad heeft een onafhankelijke voorzitter en kiest het bestuur.

Het woongebouw is ontwikkeld door en eigendom van woningcorporatie de Alliantie en omvat 86 woningen, 43 in de sociale en 43 in de middenhuur. In de Samenwerkingsovereenkomst tussen CVBA en de woningcorporatie is onder meer vastgelegd dat de bewoners elkaar steunen bij het ouder worden en (mede)verantwoordelijkheid zijn voor het beheer van het woongebouw. 

Met dit doel zijn verschillende commissies opgericht, zoals een Entreecommissie, Technische commissie, commissie Sociaal beheer en leefbaarheid en een Communicatiecommissie.

De woningen zijn uitsluitend bestemd voor 55-plussers die zich kunnen vinden in het humanistische gedachtegoed, met elkaar willen samenleven in een woongebouw en actief bijdragen aan de opbouw en uitbouw van de woongemeenschap. 

Dat mensen hier samen kunnen wonen, samen activiteiten ondernemen, het woongebouw beheren en waar nodig voor elkaar zorgen, maakt het heel bijzonder en succesvol. De meeste bewoners in de Akropolistoren willen graag iets doen. Zo is er een eetclub, een wandelclub en een leesclub. 

De gemeente Amsterdam ondersteunt coöperatieve woonvormen en heeft ermee ingestemd dat de sociale huurwoningen rechtstreeks zijn aangeboden aan de leden van de Vereniging Akropolis Amsterdam, later de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren.

De CVBA biedt een structuur voor de bewoners om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. De woongemeenschap bevordert zelfredzaamheid en gaat eenzaamheid tegen.

Meer over de CVBA kunt u lezen op https://www.de-akropolistoren.nl/cvb

2 thoughts on “Akropolistoren Zeeburger Eiland”

 1. Complimenten met de nieuwe website en de nieuwe initiatieven op het gebied van geclusterde woonvormen En woongemeenschappen voor jonge ouderen. Vraag me wel af hoe het staat met de aspirant-leden op de wachtlijst voor een woning in de Akropolistoren. Is er een ontwikkeling; komen er woningen vrij; schuiven mensen op de wachtlijst door? Of is er een tendens gericht op het realiseren van een breder aanbod elders? Mijn voorkeur gaat uit naar leven en wonen in de Akropolistoren…

  1. Beste mevrouw Thijssen, dank voor de complimenten! Er is inderdaad een wachtlijst voor de woningen in de Akropolistoren. En er komen af en toe woningen vrij, voor meer informatie kunt u hert best contact opnemen met de Akropolistoren via de website:https://www.de-akropolistoren.nl/cvb.
   Akropolis is als vereniging bezig om te kijken of wij nieuwe ontwikkelingen op gang kunnen brengen, wat overigens de nodige inspanningen kost. Wilt u ons steunen wordt dan lid, dat kan via de website.
   met vriendelijke groet,
   han Steketee

Comments are closed.