Twee locaties voor wooncoöperaties (update 28-11-20)Akropolis doet mee aan de selectie van een tweetal locaties tbv wooncoöperaties. De gemeente Amsterdam gaat een tweetal wooncoöperatieiocaties in een besloten marktconsultatie uitgeven. Er zijn voor deze twee locaties maximaal 6 groepen geselecteerd.

Omdat Akropolis heeft meegedaan aan het Archimedesplantsoen behoren wij ook tot een van de 6 uitgenodigde partijen.

Update 28-11-20

Gisteren hebben wij een voortgangsbericht ontvangen van de gemeente Amsterdam waarin het volgende staat

Naar verwachting zal in de eerste week van december de selectie worden gestart met het versturen van alle stukken naar de voorgeselecteerde wooncoöperaties . Vervolgens krijgen jullie één week de tijd om alle stukken door te nemen (denk aan selectiebrochure, kavelregels, grondprijs, model optieovereenkomst, model erfpachtovereenkomst) en je in te schrijven middels het inschrijfformulier. Dan volgen er een paar dagen waarin wij checken of inschrijving correct is en bieden wij de mogelijkheid tot herstel (indien nodig). Een week na de sluiting van de inschrijfperiode kunnen we dan de notaris vragen om te loten. We brengen jullie natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte van de uitslag van de loting.

De wooncoöperatie met de hoogste rangnummer, nummer 1, heeft de eerste keus voor een kavel. Deze wooncoöperatie heeft 2 weken de tijd om aan te geven voor welke kavel ze de Plan van aanpakfase in wil gaan en of en zo ja met welke andere inschrijver(s) op de rangordelijst ze dit eventueel samen wenst te doen.

Nadat de wooncoöperatie met de hoogste rangorde haar keuze voor de kavel heeft bekend gemaakt, wordt de wooncoöperatie die als volgende op de rangordelijst staat (na verwijdering van de inschrijvers die een samenwerking aangaan met de wooncoöperatie die voor de eerste kavel heeft gekozen) vervolgens uitgenodigd voor de Plan van aanpakfase van de overgebleven kavel. Indien deze wooncoöperatie de uitnodiging accepteert wordt de lotingsfase daarmee afgesloten. De definitieve uitslag van de loting en kavelkeuzes zullen wij uiterlijk 4 weken na de sluitingsdatum van inschrijving bekend maken. 

Update 05-10-20

Op 1 oktober heeft de Gemeente Amsterdam per mail laten weten dat omdat alle 6 partijen belangstelling hebben voor de Ringspoorzone Noord er een loting zal plaats vinden.

Dat houdt in dat alle zes de wooncoöperaties zich individueel inschrijven. De notaris gaat 1x loten waarbij iedere groep een rangordenummer krijgt (1 t/m 6).

De wooncoöperatie met nummer 1 mag als eerste een kavel kiezen en geeft daarbij aan óf en met welke partij(en) ze willen samenwerken.

De wooncoöperatie(s) die met nummer 1 gaan samenwerken verliest hiermee zijn plek op de rangorde lijst en komt de volgende wooncoöperatie op de lijst in aanmerking voor de andere kavel. Er wordt dus niet opnieuw geloot voor de andere kavel.

Bovenstaande procedure wordt momenteel verder uitgewerkt. Het streven is om de stukken medio november gereed te hebben en de inschrijving te kunnen openen zodat er dit jaar nog geloot kan worden.

Update 17-09-20

Begin juli heeft een groepsgesprek via Teamworks (vergelijkbaar met Zoom) plaatsgevonden, waarbij de 6 partijen gezamenlijk een gesprek met de gemeente hebben gevoerd. Eind juli heeft een individueel gesprek plaatsgevonden per deelnemer. Het gesprek is voor Akropolis gevoerd door Ruud Grondel, Ton Reijntjes en Connie Heijstek van de werkgroep wonen.

Van dit gesprek is begin september een verslag binnengekomen en de gemeente gaat (hopelijk) eind september duidelijk maken hoe verder. Tot die tijd zullen we moeten afwachten op welke wijze de gemeente Amsterdam verder gaat met de selectie. Zodra er meer bekend is zullen wij de website weer bijwerken.

De locaties zijn

IJburg Centrum Eiland ca 30 wooneenheden maximaal oppervlak 2.400m2. Nog niet 100% duidelijk is in welke segmenten (sociaal, middenhuur), waarschijnlijk beide.

Ringspoorzone Noord ligt in de `kolenkit buurt tussen de A10 en het Ringspoor ca 80 wooneenheden, combinatie 64 middenhuurwoningen en 16 vrije sector woningen en een totaal oppervlak van ca 8.500m2

Gezien het beperkte aantal deelnemers is de kans aanzienlijk groter dan in het verleden dat we op een van deze locaties aan de slag zouden kunnen gaan.

Ook is de Ringspoorzone relatief groot en als we met anderen zouden samenwerken vergroten wij onze kansen nog meer.

De stand van zaken

Het eerste gesprek heeft op 18 juni plaats gevonden en kende twee aspecten:

— in welke locatie is Akropolis geïnteresseerd

— Hoe moet in de toekomst het selectiebeleid worden vormgegeven.

Van het gesprek wordt verslag gemaakt. Akropolis heeft er voor gekozen om in samenwerking met twee andere partijen (Ons Nieuwe Hof- Theo Capel en Centrumeiland IJburg- Eric Armory) te kiezen voor de locatie Ringspoorzone Noord. De inzet van Akropolis is in dit project 20 woningen voor haar leden te realiseren in het middenhuursegment.

Waarom samenwerken?

— Delen van risico’s zowel in de ontwikkel als exploitatiefase.

— Gezamenlijk project- en bouwmanagement.

— Gezamenlijk vorm geven van betrokkenheid leden bij het ontwerptraject.

— Beheer en exploitatie kansrijker door sociale interactie tussen de vele doelgroepen: ouderen, en jongeren.

— Gezamenlijk (een deel) van de plint exploiteren.

Amsterdam West waarom interessant

De locatie is gelegen aan de Ringspoorzone ter hoogte van de Wiltzanghlaan en is de afronding van een groot nieuwbouwproject langs het spoor. Door deze nieuwbouw heeft het gebied een belangrijke nieuwe impuls gekregen. Door de combinatie van vele nieuwbouw en renovatieprojecten ondergaat de Kolenkitbuurt een transformatie die het oude imago van deze buurt ingrijpend heeft veranderd. Een kleine rondwandeling in de omgeving toont dat er een nieuwe interessante mix aan het ontstaan is met verschillende woonmilieu’s.

Hoe gaat het eruit zien?

Het is altijd lastig om een beeld te krijgen van een gebouw op het moment dat er nog niets staat en het ontwerpproces nog moet starten, Wij hebben daarom gezocht naar een gebouw op een vergelijkbare locatie, eveneens aan de spoorzone, maar een stukje zuidelijker aan de Erasmusgracht.

Op deze locatie is een woongebouw gerealiseerd dat de kenmerken vertoont die in het stedenbouwkundige plan van de gemeente zijn beschreven. Ook hier gaat het om een hoog element (12 lagen) met een daaraan gekoppelde laagbouw (6 lagen) Onderstaande foto geeft de hoek aan de Erasmusgracht weer. De foto daaronder is een beeld van de lagere bebouwing.

Let op de foto’s zijn indicatief, maar in deze fase is het goed om enig beeldmateriaal te hebben voor de beeldvorming

INTERESSE ??

U kunt zich aanmelden door een reactie op deze pagina achter te laten

Kortom houdt de berichtgeving hierover in de gaten

Lees ook onze andere berichten op deze site onder Nieuwe Ontwikkelingen klik hier en voor het verschil tussen een Woon coöperatie of Beheer coöperatie klik hier

12 thoughts on “Twee locaties voor wooncoöperaties (update 28-11-20)”

 1. Jeanette kortman en Wil Martens schreef:

  Mijn echtgenoot en ik zijn zeer geïnteresseerd in het project en willen graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

  1. Han Steketee schreef:

   Beste mevrouw Kortman,
   u kunt indien u lid bent van de vereniging zich aanmelden via info@akropolis-amsterdam.nl. Indien u geen lid bent kunt u zich eveneens via dit adres aanmelden. Wij komen er dan op terug, met vriendelijke groet, Han Steketee

 2. Ton Reijntjes schreef:

  Mijn partner en ik zijn ook geïnteresseerd in deze mooie locatie.

  1. Han Steketee schreef:

   Beste Ton, je bent al lid van de vereniging, dus bij deze als belangstellende genoteerd. Hopelijk maken we een kans wordt vervolgd!
   Met vriendelijke groet, Han Steketee

 3. Joost Beets schreef:

  Wij zijn ook geïnteresseerd
  Met vriendelijke groet,
  Joost Beets

  1. Han Steketee schreef:

   Beste mijnheer Beets,
   u kunt indien u lid bent van de vereniging zich aanmelden via info@akropolis-amsterdam.nl. Indien u geen lid bent kunt u zich eveneens via dit adres aanmelden. Wij komen er dan op terug, met vriendelijke groet,
   Han Steketee

 4. Lilian de Bruijn schreef:

  Ik word graag op de hoogte gehouden over de vorderingen van dit project

  1. Han Steketee schreef:

   Beste Lilian de Bruijn,
   vorderingen zullen worden bijgehouden op de website als u in aanmerking wilt komen voor het project dan svp even melden,
   met vriendelijke groet,
   Han Steketee

 5. Inge Gregoire schreef:

  Ik wil graag op de hoogte gehouden worden en meld me ook aan voor dit of ander project. Zijn er nog plannen vooor Amsterdam noord?

  1. Han Steketee schreef:

   Beste Inge Gregoire,
   ik zal je op de lijst plaatsen. Er zijn momenteel nog geen andere projecten, het tempo is traag mede als gevolg van Covid-19
   met vriendelijke groet,
   Han Stekete

 6. Monique Vrolijken schreef:

  Ik ben zeer geïnteresseerd in de nieuwe projecten. Ik sta op de wachtlijst voor de Akropolistoren, dat heeft zeker mijn voorkeur, maar ik kan er niet van uit gaan dat het gaat lukken.

  1. Han Steketee schreef:

   Beste Monique Vrolijken,
   indien U lid wordt kan ik u op de lijst van belangstellenden plaatsen,
   met vriendelijke groet,
   Han Steketee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *