Akropolis IJburg (centrumeiland IJburg)Update 12 februari 2021

Op 11 februari heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden voor belangstellenden. 35 leden hadden zich hiervoor aangemeld, ca 20 leden hebben ook daadwerkelijk deelgenomen. Tijdens de digitale bijeenkomst is een presentatie gehouden over het project. De presentatie kunt u hier

downloaden.

Over het algemeen was er waardering voor de getoonde informatie en uiteraard leidt informatie ook tot vragen, hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste vragen:

In welk segment worden woningen gerealiseerd (sociale huur of middeldure huur), wat zijn de aantallen per segment. De verdeling tussen sociaal en middeldure huur ligt nog niet vast, dit is mede afhankelijk van de financiële ruimte grondprijs en bouwkosten in combinatie met de gemiddelde huurprijs die door de gemeente is vastgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan een analyse die meer richting moet geven aan dit vraagstuk. Ook zijn hiervoor nog gesprekken met de gemeente noodzakelijk. Antwoorden op deze vragen dienen medio april 2021 duidelijk te zijn.

Hoe groot zijn de woningen en welke typen? De basistypen zijn 2- en 3-kamer woningen. De grootte van de 2-k woning is naar verwachting 45-60 m2 GO, de 3-k woning is naar verwachting 60-70m2 GO. Deze getallen zijn indicatief en worden tijdens de ontwerpfase nader uitgewerkt. Dit geldt ook voor vragen over een balkon, indeling etc. Deze fase volgt als er een besluit is genomen over het doorgaan met het project, medio juni 2021.

Wat betekent participatie in het project. Met participatie wordt bedoeld dat enerzijds actief wordt deelgenomen aan het proces van de totstandkoming van het project (betrokkenheid ontwerp) en anderzijds dat een start wordt gemaakt met het opzetten van de invulling van de coöperatie zelf, wie zijn de participanten, welke bijdrage leveren zij in het tot stand komen van de groep bewoners als een samenhangend geheel, waardoor de coöperatie ook daadwerkelijk gaat functioneren. Daarnaast is er omdat het project door de bewoners-coöperatie (meer uitleg vindt u hier) wordt gerealiseerd ook sprake van een financiële participatie in de stichtingskosten. U huurt van de coöperatie waarin u participeert. De details worden nader uitgewerkt en zullen naar verwachting begin maart bekend worden gemaakt.

Hoe neem ik deel aan de coöperatie, hoe schrijf ik in en wat bekent inschrijven. Als je belangstellend bent om deel te nemen aan het project om in de toekomst een woning te kunnen huren moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat betekent voor sociale huur dat er de bekende eisen aan het maximale inkomen worden gesteld, voor de middeldure huur geldt eveneens een inkomenseis deze ligt tussen 1-1,5 het modale inkomen. Daarnaast gelden ook de andere voorwaarden zoals omschreven in de huisvestingsverordening 2020 van Amsterdam. Voor het totstandkomen van een huurovereenkomst (bij oplevering) is een huisvestingsvergunning van de Gemeente Amsterdam vereist, deze wordt verstrekt als aan de inkomenseisen voldaan wordt. De coöperatie kan zelf de woningen toewijzen als aan de inkomenseisen, dat geldt bij de eerste bewoning maar ook bij toekomstige mutaties (coöptatierecht). Daarnaast dien je bereid te zijn zoals hierboven omschreven in het project te participeren.

Het lidmaatschap van de coöperatie verloopt in 2 fases, U bent belangstellend en wenst deel te nemen. De eerste stap is het zich aanmelden voor het aspirant lidmaatschap, na acceptatie door het bestuur volgt bij aanvang van de huurovereenkomst bij oplevering van het gebouw het definitieve lidmaatschap. Deze procedure wordt eveneens voor begin maart 2021 uitgewerkt. Het Intakeformulier komt binnenkort beschikbaar en kunt u vanaf maart 2021 downloaden

Update 6 februari 2021

De afgelopen 2 weken zijn we bezig geweest om de opgave verder te verkennen met onze samenwerkingspartners. Het project heeft ook een voorlopige werknaam gekregen Akropolis IJburg.

Wij zijn blij dat we nu samenwerken met een professionele sociale ontwikkelaar (Eric Amory) die ervaring heeft met zelfbouwprojecten. Dat maakt het uitwerken van het plan aanzienlijk eenvoudiger. In de afgelopen periode is contact gelegd met Anke Zeinstra van Zeinstra van der Waals Architecten om als ontwerpers mee te denken in het proces. Zij waren al eerder betrokken bij de ontwikkelingen van Akropolis rondom het Archimedes Plantsoen.

groei van een project is belangrijk, dat gaat in stappen………….

Mede als gevolg van de eerste uitwerking en analyses hebben we aan de gemeente Amsterdam een aantal vragen toegezonden waarover wij afgelopen vrijdag een constructief overleg hebben gevoerd. Wij hebben op meeste van deze vragen ook antwoord ontvangen, zodat we verder kunnen met de eerste uitwerking van de invulling van de kavel.

DIGITALE BIJEENKOMST via Zoom

De uitnodiging om mee te doen aan de (digitale) zoom bijeenkomst over het project is verzonden, wij zijn verheugd dat zich inmiddels ongeveer 25 leden hebben aangemeld voor de bijeenkomst op 11 februari a.s.

Leden die zich hebben aangemeld krijgen voordien een link met een uitnodiging per mail binnen.

Tijdens de digitale bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven van het project en kunnen vragen voorzover al mogelijk worden beantwoord. Doel van de bijeenkomst is om geïnteresseerde leden als deelnemers aan het project te werven.

Update 24 januari 2021

In deze update een korte beschrijving van wat er tot nu toe is gedaan. Wij hebben de planning van de plan van aanpakfase geanalyseerd: er dienen een groot aantal gegevens aan de gemeente te worden aangeleverd zoals:

  • Omschrijving van de doelgroepen en bijzondere woonwensen
  • Visie op de lange termijn
  • Duurzaamheid
  • Samenwerking
  • (Financiële) Haalbaarheid
Centrumeiland IJburg, locatie 12-01
de locatie in detail het gaat om de hoekbebouwing in geel

Voor elk van deze onderwerpen dient het nodige te worden uitgezocht. Wat voor woningen kunnen er op de kavel worden gebouwd, in welke segment: middenhuur en/of sociaal, welke woninggrootte en welke woningtypen. En krijgen we alles rond en is het voor de deelnemers een haalbaar project. Wij komen zoals eerder gemeld binnenkort met een nieuwsbrief. Naar verwachting zal deze binnen de komende twee weken verschijnen!

De nieuwsbrief zal per email aan alle leden worden verzonden.

Dus wordt vervolgd !!!

In onze eerdere update van 14 januari over het winnen van de loting voor twee projecten hebben wij gemeld dat wij door zullen gaan met het project IJburg Centrumeiland. Deze keuze is zeer recent gemaakt.

U begrijpt dat er nog enige uitwerking moet volgen. De fase die aan de orde komt is de Plan van Aanpakfase.

Binnenkort verschijnt hierover een nieuwsbrief aan de leden waarbij wij meer gedetailleerde informatie zullen geven over:

De locatie, Het project, de Samenwerking met de andere wooncoöperatie (Centrumeiland IJburg B.A.) en de mogelijkheden.

Wij zijn voor deze locatie met onze samenwerkingspartner de enige gegadigden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *