Welkom aan nieuwe Leden en vervolgAkropolis heeft mede dankzij allerlei activiteiten ongeveer 30 nieuwe leden mogen verwelkomen. Als bestuur zijn wij hier erg blij mee. Het is van belang dat onze vereniging op de kaart staat en dat leden met interesse in het gezamenlijk wonen voor ouderen zich aanmelden

Normaal gesproken waren wij van plan geweest deze leden persoonlijk te verwelkomen. Omdat dit fysiek nog niet verantwoord is hebben wij besloten een “zoom” sessie te organiseren.

De bijeenkomst

Ongeveer 16 nieuwe leden hadden zich aangemeld en 12 daarvan hebben ook deelgenomen aan het overleg. Het was een interessante bijeenkomst, na een voorstelrondje en het kort benoemen van de persoonlijke motivatie om lid te worden van Akropolis, is er van gedachten gewisseld over wat houdt onze nieuwe leden bezig en hoe kunnen we deze interesses vertalen in zaken die voor de vereniging als geheel van belang zijn.

Opvallend was de gedeelde zoektocht naar mogelijkheden om met een groep gelijkgestemden op een nieuwe plek te gaan wonen. Een aantal deelnemers woont al gedurende een lange tijd op dezelfde plek, de omgeving verandert en verjongt meestal waardoor ook contacten met en de beleving van de omgeving veranderen. Het gemeenschappelijke aspect van een nieuwe woonvorm bleek eigenlijk een ieder aan te spreken.

Als bestuur hebben wij het een en ander verteld over de ontwikkeling van de de laatste periode, waarin wij als Akropolis weer hebben geprobeerd om onszelf wat meer op de kaart te zetten. Daar is toch de nodige publiciteit uit ontstaan, kennelijk werkt dit wel want de meeste deelnemers waren of via de pers of publicaties op het spoor van onze vereniging gekomen.

Ook is kort iets verteld over de visie van Akropolis en op welke wijze wij proberen projecten te werven. Wij hebben ook een oproep gedaan om meer gezamenlijke actie te ontwikkelen omdat het bestuur ook niet bij machtige is om alles te organiseren. Tenslotte de leden zijn de vereniging en niet het bestuur

Als bestuur vinden wij het van belang dat er een “community’ gaat ontstaan van leden die elkaar kennen en elkaar kunnen vinden. Het verwelkomen van de nieuwe leden is daar een onderdeel van. De komende tijd gaan wij met een aantal nieuwe leden in gesprek om te kijken hoe we dit verder kunnen uitwerken.

Versterking bestuur

Al enige tijd is het bestuur doende om extra menskracht te werven. Wij missen op dit moment nog een lid van het bestuur dat zich bezig houdt met een aantal algemene zaken waaronder publiciteit en ledenwerving. In dat verband zijn wij ook verheugd dat wij een potentieel nieuw bestuurslid, Fred Kramer, bereid hebben gevonden om een aantal van deze activiteiten met het zittende bestuur op te pakken.

Fred neemt op dit moment deel aan de bestuursvergadering en oriënteert zich op welke wijze hij zijn kennis en kunde het beste in kan zetten. Voorlopig hebben wij hem voorgesteld de portefeuille algemene zaken te gaan beheren, totdat wij hem aan de algemene ledenvergadering kunnen voorstellen en voordragen om toe te treden tot het bestuur.

Deze leden vergadering plannen wij na de zomer van dit jaar, omdat wij hopen dan fysiek een vergadering te kunnen organiseren.