DE VAA heft zich opDe aanleiding

Ondanks het feit:

 1. dat de Akropolistoren is gerealiseerd en als vereniging goed functioneert:
 2. een tweede project in de maak is op IJburg Centrumeiland en
 3. dat de vooruitzichten op realisatie van ouderenhuisvesting in Amsterdam beter zijn geworden

Is het in de afgelopen tijd niet haalbaar gebleken de leden actiever te laten participeren in de activiteiten van de vereniging, hetzij bestuurlijk en/of participerend in werkgroepen. Zie ook eerdere berichten en oproepen op deze website

Het bestuur heeft hierover uitvoerig overlegd en het volgende geconcludeerd:

 • Dat het bestuur geen toekomstperspectief ziet voor de vereniging,
 • Het huidige bestuur per 1 juli 2022 haar functie wil beëindigen,
 • Zich geen nieuwe bestuursleden hebben aangemeld

Besluit

Het besluit tot opheffing van de Vereniging Akropolis Amsterdam Is aan de leden in de ALV van 28 juni 2022 voorgelegd. Dit besluit is met twee-derde meerderheid vastgesteld. Daarnaast is het conceptbesluit ter inzage aan de leden toegezonden. Hierop zijn geen reacties ontvangen.

Afwikkeling

Per 22 juni 2022 beschikt de vereniging over 12.601,— euro in kas. Het eindsaldo, na voldoening en afwikkeling van alle lopende verplichtingen, te verdelen als volgt:

 • Een donatie aan de Akropolistoren, zijnde het eerste succesvolle project van de vereniging met als doel een bijdrage te geven aan het vastleggen van het gedachtengoed aan de VAA
 • Een donatie aan het project Akropolis IJburg dat nu wordt ontwikkeld mede op initiatief van de VAA. Het bedrag is speciaal bestemd ten behoeve van gemeenschapsvorming
 • Een korting voor leden die willen overstappen naar een lidmaatschap van de LVGO.

Voor iedere bestemming grofweg een derde van de beschikbare middelen.

De afwikkeling en toewijzing van taken worden in de vergadering in de ALV van 28-06-2022 als volgt vastgesteld:

 1. Het opheffen van de VAA moet afgewikkeld worden.
 2. De ALV mandateert het bestuur om de opheffing naar eer en geweten af te wikkelen.
 3. Het bestuur wordt de vereffenaar.
 4. De suggestie wordt meegegeven om (een deel van) het resterende kasgeld te besteden aan een publicatie/evaluatierapport.

Het bestuur heeft derhalve het mandaat om alles te doen wat nodig is voor een goede afronding, rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering kunt u hier downloaden