FAQ

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Vaak voorkomende vragen over de Vereniging Akropolis Amsterdam hebben we al reeds voor u beantwoord op deze pagina.

.

Lidmaatschap Vereniging Akropolis Amsterdam

Als u lid wordt steunt u de doelstellingen van de Vereniging, ontvangt u informatie per nieuwsbrief, kunt u meepraten over de te realiseren complexen, zowel in de ledenvergaderingen als in de ad hoc werkgroepen.Voor € 15,00 per persoon per jaar (vanaf 2020) kunt u lid worden van de Vereniging Akropolis Amsterdam;

Voor het aanmelden bij de vereniging wordt u verzocht het contact formulier te gebruiken.

Contributie

Uw contributie kunt u overmaken naar de bankrekening van de Vereniging bij de ING bankrekening: NL48 INGB 0005397400 t.n.v. Vereniging Akropolis Amsterdam onder vermelding van uw naam.

Donatie

Een eenmalige of jaarlijkse donatie aan de Vereniging stelt ons tevens in staat om onze doelstellingen te bereiken. Dit kan via onderstaand postadres

Vereniging Akropolis Amsterdam
Rooseveltlaan111-2 1079AH Amsterdam

KvK-nummer 34303230
of per mail info@akropolis-amsterdam.nl

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van de vereniging. Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering.

De jaarvergadering van de Vereniging Akropolis Amsterdam wordt doorgaans gehouden in de laatste week van maart

Voor de statuten van de Vereniging klikt u (.pdf, 390 Kb).

Bespreken van het beleid

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan);

— een financieel verslag (inclusief een jaarrekening:

— wat waren de inkomsten en de uitgaven).

Andere mogelijke punten op een ALV

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.

— Het benoemen van nieuwe bestuursleden.

— Het behandelen van moties.

— Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).

— Wijzigingen van de statuten.

Akropolistoren

Op de website akropolistoren.nl vindt u alle informatie over wonen in de toren op het Zeeburgereiland.