Wie zijn wij

Vereniging Akropolis Amsterdam streeft naar levensloopbestendig wonen

Wonen in een woongemeenschap?

Het kan, in Amsterdam!

Vereniging Akropolis Amsterdam

Partner in gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Wat speelt er?

Stel, u bent de vijftig gepasseerd en denkt nu al vooruit over wonen in de toekomst. De overheid ziet u immers graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat wilt u natuurlijk ook, maar wellicht niet in de woning waar u nu woont, en beter afgestemd op de tweede levenshelft. Levensloopbestendig wonen, noemen we dat.

Het probleem is dat er te weinig wordt gebouwd. Tussen de huidige woning en het verpleeghuis aan de verre einder is er nauwelijks aanbod, terwijl de vraag toeneemt. De Vereniging Akropolis Amsterdam richt haar inspanningen op een aantrekkelijk alternatief: wonen in een woongemeenschap. We vertellen u er graag meer over.

Collectief wonen

In een woongemeenschap woont u geheel zelfstandig, maar ook met elkaar. Waarom zou u dat nu willen? Om elkaar te ondersteunen als dat nodig is, om met generatiegenoten leuke dingen te doen, om eenzaamheid te bestrijden, maar ook om samen regie / zeggenschap te hebben over het gebouw dat u met elkaar bewoont.

Ook in Amsterdam groeit het besef dat er meer woningen voor ouderen beschikbaar moeten komen. De gemeente ondersteunt zelfstandige wooninitiatieven, waarbij ‘geclusterde’ woningen in het sociale en middenhuursegment worden bestemd voor woongroepen, zoals in dit geval ouderen. Dit beleid sluit ook aan bij de aanpak eenzaamheid onder ouderen. 

Waarom de VAA?

De Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) beoogt coöperatieve woonvormen voor ouderen* te helpen organiseren en in hun ontwikkeling te faciliteren en te ondersteunen. Onze inspiratiebron en leidraad is het humanisme, dat goed nabuurschap, prettig samenleven, aandacht voor de aarde, de natuur en dieren (zelfbeschikking, gelijkheid, vrijheid, verdraagzaamheid en eigen verantwoordelijkheid) centraal stelt.

Het opzetten van een collectief woonproject is in de praktijk geen eenvoudige opgave. In de eerste plaats gaat het om het bijeenbrengen van een groep ‘gelijkgestemden’ die met elkaar een woongemeenschap willen vormen. Even uitdagend zijn de contacten met de gemeente, woningcorporaties en andere betrokken partijen, het vinden van een geschikte locatie en – last but not least – financiering en betaalbaarheid. De VAA initieert, ontwikkelt, denkt mee en adviseert.

Eigen regie

Een woon- of beheercoöperatie is – met nadruk – geen verzorgingshuis! Uitgangspunt bij onze projecten is dat u volledig eigen regie over uw leven heeft en houdt. Wat we wél beogen en bevorderen is dat de bewoners naar elkaar omzien. Dat er sociaal contact is tussen bewoners, buurtgenoten en anderen. En liefst ook dat de samenstelling van de bewoners zo divers is als de rest van Amsterdam. Alle betrokken partijen worden wijzer door ‘lessons learned’ van eerdere initiatieven. Zo kan de VAA bogen op de ervaring van een reeds gerealiseerd project: de Akropolistoren op Zeeburgereiland.

Gerealiseerd: de Akropolistoren 

In 2017 vestigde de VAA in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie een eerste wapenfeit: de Akropolistoren op Zeeburgereiland, een fraaie woontoren met 86 woningen, 50/50 sociale en middenhuur, en een gemeenschappelijke Torenkamer. De bewoners zijn verenigd in de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren (CVBA) en voeren zelfbeheer onder leiding van een ledenraad die door loting wordt gekozen uit de bewoners. Naast het beheer zijn er diverse gezamenlijke activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van de akropolistoren

* Leeftijd vanaf 55 jaar, mixvormen met andere leeftijdsgroepen zijn heel goed mogelijk.

Lidmaatschap

Als toekomstige bewoner bent u lid van de VAA. We voeren intakegesprekken met geïnteresseerde kandidaten en de toewijzing van huurwoningen is uiteraard aan inkomens- en toewijzingsvoorwaarden verbonden. Daarnaast zijn de humanistische levensvisie en de bereidheid een actieve bijdrage te leveren aan de woongemeenschap en de buurt belangrijke waarden. Toewijzing is niet per se voorbehouden aan mensen die al in Amsterdam wonen.

Interesse?

Heeft u interesse in coöperatief wonen met het humanisme als uitgangspunt in Amsterdam? Of wilt u bijdragen aan onze activiteiten? Meld u dan vandaag nog aan als lid van de VAA. De contributie is slechts € 15 per persoon per jaar. U kunt zich ook aanmelden met een e-mail naar info@akropolis-amsterdam.nl  of via ons inschrijfsysteem. Vermeld uw naam, adres, woonplaats, leeftijd en e-mailadres. Wij nemen dan contact met u op voor een gesprek en daarnaast verzoeken wij u ons toestemming te verlenen om de contributie met een incassomachtiging te regelen

De kracht van de VAA

ONDERSTEUNING

BEGELEIDING

STANDAARDISERING

ERVARING

KENNIS

NETWERK

Wilt U onze digitale brochure downloaden dan kan dit met de button (1,4mb):

Leden van het bestuur en de emailadressen

Rob Bakker voorzitter.

Rob.bakker@akropolis-amsterdam.nl

Larry Bath, penningmeester en PR.

Larry.bath@akropolis-amsterdam.nl

Ruud Grondel externe contacten

Ruud.grondel@akropolis-amsterdam.nl

Han Steketee projecten en informatie

Han.steketee@akropolis-amsterdam.nl

Martin Veenendaal bestuurssecretaris en administratie

Martin.veenendaal@akropolis-amsterdam.nl

Adèle Stuijfzand secretariaat en ondersteuning bestuur

adele.stuijfzand@akropoilis-amsterdam.

Frances Valence Administratieve zaken

admin@akropolis-amsterdam.nl